ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Roční plán práce 2017-2018

Hlavní úkoly školního roku
Řízení a organizace
Spolupráce s rodiči

Plán práce na školní rok 2017/18 podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů, a to:

  • při běžném provozu školy
  • hospitací
  • přímou kontrolou

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 1. září 2017. V Karviné dne 1. září 2017 Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy