ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Načítám Akce

« All Events

  • akce již proběhla.

Zápis do prvních tříd, den otevřených dveří a informativní schůzka rodičů předškoláků

9 dubna 2019 - 10 dubna 2019

Do prvních tříd se zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápisy proběhnou zábavnou formou, děti se mohou těšit na zajímavé úkoly i dárky.

Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz.

Předčasné přijetí dítěte ke školní docházce.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Pro děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2014 zákonný zástupce doloží i vyjádření odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

 Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně-pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Protože doporučující posouzení nelze udělat okamžitě, doporučujeme co nejdříve s vybranou institucí domluvit  na termínu posouzení zralosti dítěte. Pokud se o postupu potřebujete poradit, obraťte se na naše Školní poradenské pracoviště (telefon: 603 703 352 nebo email: frapecko@seznam.cz).

Žádost o předčasné zahájení docházky

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří

Nabízíme pro rodiče předškoláků den otevřených dveří 26. března 2019 od 15.30 do 17.00 hodin.

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáků na informativní schůzku, která se uskuteční  2. dubna v 16.00 hodin v hudebně naší školy. Získáte základní informace, které přispějí k vzájemné pohodě a spolupráci mezi vámi a školou.

Program:

  1. Základní informace k budoucí výuce a spolupráci s námi.
  2. Informace k zápisům, aby jej vaše dítě spolu s námi prožilo příjemně a pohodově.
  3. Informace k možnostem rozvoje vašeho dítěte ze strany rodiče, praktické a jednoduché ukázky, co můžete s dítětem procvičit hravou formou.
  4. Jakékoliv dotazy z vaší strany na učitele nebo školního speciálního pedagoga, požadavky, které nám chcete sdělit.

Těšíme se na vaši účast a spolupráci s vámi.

Podrobnosti

Zahájení:
9 dubna 2019
Ukončení:
10 dubna 2019
Rubrika Akce: