ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

40. výročí založení školy

Pozvánka na oslavu 40. výročí založení Základní školy Borovského v Karviné

Vážení bývalí žáci, zaměstnanci, rodiče a přátelé Základní školy Borovského v Karviné, s radostí oznamujeme, že naše škola letos slaví úctyhodných 40 let od svého založení. Během těchto čtyř dekád prošlo branami naší školy mnoho žáků, kteří dnes zaujímají respektované pozice ve státní i soukromé sféře, jak doma, tak v zahraničí.

Přijďte se s námi setkat a zavzpomínat na minulost, prohlédnout si přítomnost a společně si představit budoucnost naší školy.

Hlavní program oslav se koná 04. října 2024 v prostorách Základní školy Borovského v Karviné a jejím přilehlém areálu. Budova školy bude v tento den od 15 hodin otevřena pro bývalé žáky, hosty, příznivce a podporovatele, aby mohli navštívit své bývalé třídy, setkat se s učiteli a spolužáky a sdílet vzpomínky. Hlavní část oslav se přesune do areálu školy, kde připravujeme zábavný program trvající až do večerních hodin s bohatým občerstvením a posezením ve stanech.

Cena vstupenky bude 80 Kč/dospělý, 20 Kč/děti.

Děti 1. stupně mohou na akci pouze za doprovodu rodičů. Vstupenky budou k zakoupení na sekretariátu školy od 6. 5. 2024. Pokud se pro vstupenky nemůžete zastavit, kontaktujte nás prosím pro jejich odložení na:

Dárci, kteří přispěli na pořádání akademie ke 40. výročí otevření ZŠ Borovského

Protože organizace oslav vyžaduje finanční zajištění (propagace, tisk almanachu, pronájem zařízení, technické zabezpečení programu), byli bychom vděční za vaši finanční nebo jinou podporu.

QR kód musíte načítat v bankovní aplikaci a přednastavenou částku můžete změnit.

 

 

Účet Spolku rodičů Základní školy Borovského v Karviné:

ČSOB: 170276579/0300 

Pro platby ze zahraničí: CZ08 0100 0000 0000 0398 3815

Pro platební účel uveďte ve zprávě pro příjemce své jméno, příjmení (včetně jména za svobodna u dam), ročník a třídu, kterou jste absolvovali.

 

Sponzoři (i ti drobní) budou s poděkováním zveřejněni na našich webových stránkách.

Pro informace o darovací smlouvě kontaktujte:

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na setkání s vámi! Za Spolek rodičů Základní školy Borovského v Karviné a Základní a mateřskou školu Borovského

Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy

Mgr. Iva Hudcová, předsedkyně SRŠ