ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Ekonomický úsek, bankovní spojení, datová schránka

Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
Zástupce ředitele pro věci ekonomické
michaela.strzelecka@borovskeho.cz  
Marcela Koplová
Referentka
marcela.koplova@borovskeho.cz
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Borovského,
příspěvková organizace,
Ve Svahu 775/1a, 734 01  Karviná-Ráj
Telefon: 596 312 054,  596 312 476
Fax: 596 312 054
E-mail: zs@borovskeho.cz
e-podatelna@borovskeho.cz
IČO 62331353
DIČ CZ62331353
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  pobočka Karviná
Číslo účtu 172 159 0359/0800
Datová schránka 7ffrbvq