ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Školní družina

Platba školného za školní družinu 2023/24

Vážení rodiče, platba školného za školní družinu bude ve školním roce 2023/2024 probíhat pouze bezhotovostním způsobem.

Rozpis plateb:

 • za období září – prosinec 2023 celkem 600 Kč, termín úhrady do 15. 09. 2023
 • za období leden – červen 2024 celkem 900 Kč, termín úhrady do 15. 01. 2024; úhradu, prosím, provádějte nejdříve 01. 01. 2024

Platební údaje:

 • Číslo účtu 1721590359/0800
 • Variabilní symbol (VS) 302511
 • Konstantní symbol (KS) 0308
 • Zpráva pro příjemce:
  • Školné ŠD
  • Příjmení a jméno žáka
  • Třída

Děkujeme

Vyřizuje: Bc. Lenka Walová, vedoucí vychovatelka,  telefon 731 030 980

Přihláška do školní družiny Vnitřní řád školní družiny Měsíční plány školní družiny

Pro možnost elektronického vyplnění přihlášky je nutno ji stáhnout a otevřít v Adobe Readru.

AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve školním roce 2017/18 proběhlo ve školní družině mnoho akcí. Začalo to Dýňováním ve školní družině, za účasti rodičů. Děti si společně s rodiči nebo samostatně za pomoci paní vychovatelky vydlabaly svoji dýni, kterou pak vystavily na krásné výstavce. Dále proběhlo Pohádkové soutěžní odpoledne, kde si děti prověřily své znalosti pohádek a pohádkových bytostí. V podzimních dnech plných větru si děti taky pustily svého draka. V listopadu si děti společně zasoutěžily v postřehu, vědomostech o přírodě a pozornosti a také proběhl Podzimní turnaj ve společenských hrách. Než nastaly Vánoce, mohly si děti zkusit vše, co vědí o těchto svátcích nejen v našich krajích, ale také ve světě ve Vánočním kvizu a také jsme si užili Vánoční koncertování, některé děti v roli účinkujících, ostatní jako pozorní diváci. V zimě jsme si v tělocvičně vyzkoušeli netradiční sportovní disciplíny pod názvem „Pohybu se nebojíme“. A taky v naší družině proběhla soutěž společně se školní družinou U Lesa „Napověz, předveď, uhodni“, v níž naše družina zvítězila. V době zimních olympijských her jsme kvůli nedostatku sněhu nemohli uskutečnit naši netradiční olympiádu, tak si děti alespoň vyzkoušely, jak jsou na tom se sportovními vědomostmi v Olympijském kvizu. V období pálení čarodějnic si děti prožily Den s Harry Potterem, plný her a soutěží v čarodějnických převlecích. Na konci roku se rovněž uskutečnila tradiční Kuličkiáda, kterou ovládli hlavně hoši. Děti naší družiny taky navštívily tři filmová představeních v kině Centrum – Já, Padouch 3; Velká oříšková loupež 2 a Paddington 2. Byli jsme i účastníky soutěžích pořádaných jinými ŠD – „Jeden proti všem“ (ŠD U Lesa), kde naše děti zvítězily.  Turnaj v sálové kopané ŠD (ŠD Prameny), tady své vítězství obhájily již potřetí za sebou a staly se tak držiteli Putovního poháru nastálo. V přírodovědné soutěži Zelená stezka, pořádané ŠD Prameny, naši druháci obsadili krásné 3. místo. Chlapci se ještě zúčastnili Turnaje v kopané, pořádného ŠD U Lesa. Děkujeme všem za účast na našich akcích, vítězům a úspěšným reprezentantům blahopřejeme a děkujeme a těšíme se od září na další společná odpoledne.

Akce ve školní družina ve školním roce 2017/2018

Čarodějnický víceboj - duben 2018

Podzim ve školní družině