ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Biofeedback

CO JE EEG – BIOFEEDBACK?

Metoda, která umožňuje ovládat vlastní mozkové vlny. Jedná se o „ sebe – učení“  mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění  (případně rozladění) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

 

JAK SE EEG – BIOFEEDBACK PROVÁDÍ?

Používáme snímací elektrodu, která je umístěna na temeni hlavy a 2 snímací elektrody na uších. Snímáme mozkové vlny, které jsou zesilovány přes zesilovač do počítače, aby bylo možné je sledovat. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.
Průběh mozkových vln před  sebou vidíte na obrazovce „ přeložený“ do podoby videohry, kterou  hrajete pouze silou své myšlenky, svou vůlí, bez klávesnice, bez myši, „hru“ ovládáte jen činností svého mozku – mozek řídí sám sebe. Když narůstá  aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, jsme odměňováni úspěšnými výsledky. Pokud vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek reaguje na motivační vodítka odměňování a rozvíjí proces učení nových, vhodnějších mozkových vln.
 

PROČ JE EEG – BIOFEEDBACK ÚČINNÝ?

Trénink využívá  to podstatné, co lidská mysl a nervová soustava potřebuje – činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení, ale zároveň má snahu si ulevit od problémů a uvolnit se → náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit a zrychlit, zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to.
Mozek je přizpůsobivý a schopný učení, a tak se může zlepšit i svou vlastní činností, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace, jak. To, že mozku poskytneme příležitost lépe ovládat sám sebe, přinese celou řadu výhod, protože to dělá spontánně a neustále.
Celý proces se podobá procesu učení nebo cvičení. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, ustane.
 

ZA JAK DLOUHO SE DOSTAVÍ VÝSLEDKY?

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky v tomto tréninku viditelné postupně, během času. U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný během 15 – 20 sezení (u dětí, u těžších stavů – např. syndrom ADHD), u dospělých, kteří netrpí žádnými vážnými potížemi, se účinek projevuje již po prvních sezeních.
  • EEG – BIOFEEDBACK  –   nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném.
  • EEG – BIOFEEDBACK – je trvalý, podobně jako umění číst a psát, jakmile se mozek příslušné postupy naučí, uloží je do paměti a umí je využívat automaticky.
  • EEG – BIOFEEDBACK – není zázračnou ani všemocnou metodou, není metodou alternativní medicíny a není metodou využívající pouze jednu techniku!
  • EEG –  BIOFEEDBACK – je psychologickou metodou využívající moderní techniku a současné vědecké zdroje a poznání, je přísně založena na vědeckých postupech a současných poznatcích o lidském chování a fungování mozku, metodou, kde vliv terapeuta může mít velmi významný efekt.

INDIKACE EEG – BIOFEEDBACKU

  • Klinické – porucha pozornosti, hyperaktivita (syndrom ADHD, ADD, specifické poruchy učení, tréma, napětí před a při výkonech, poruchy chování, chronické bolesti hlavy, nespavost, problémy s usínáním, úzkost, posttraumatická stresová porucha, alergie, panické ataky, deprese…)
  • Profesní – manažeři, piloti, sportovci…
  • Kondiční – špičkové výkony, vrcholné zážitky…
Metoda je vhodná jak pro děti již od předškolního věku, tak pro dospělé s různými potížemi. Je využívána i jedinci,  kteří chtějí zlepšit svou výkonnost při učení,  při soustředění, při sportu apod.
 
Na naší škole je využívána především žáky naší školy, kteří mají potíže se soustředěností, pozorností, hyperaktivitou a se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie…).
 
V případě získání jakýchkoliv bližších informací je možné kontaktovat p. uč. Frankovou  frapecko@seznam.cz
nebo se informovat na telefonním čísle školy 596 312 054.