ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Roční plán práce 2022-2023

Přední strana
Hlavní úkoly školního roku
Řízení a organizace
Spolupráce s rodiči

Plán práce na školní rok 2022/23 podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů, a to:

  • při běžném provozu školy
  • hospitací
  • přímou kontrolou

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 1. září 2022.

 

V Karviné dne 1. září 2022                    Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy