ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Adopce na dálku

Změna adopce

V roce 2006 jsme adoptovali malou šestiletou africkou dívenku jménem Bintya Sylla.

V letošním roce dívka ukončila studia a my jsme našli nové dítě, kterému chceme umožnit získat vzdělání.

 

MAMAISSATA TOURE narozena v r. 2012 je naše nové adoptované dítě. Žije u svého strýce, který má čtyři děti a nemá prostředky na zajištění školní docházky dalšího dítěte.

V letošním roce jsme uhradili školné z prostředků, které jsme dostali od žáků, rodičů a zaměstnanců naší školy v loňském školním roce. Děkujeme!

Věříme, že i příští rok získáme prostředky na další studium dívenky a budeme v adopci pokračovat.