ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Ekoškola

Co je Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu.

Protože jsou žáci plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikacepři kterém školy získávají prestižní světové ocenění – titul Ekoškola.

Mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), zastřešuje projekt na mezinárodní úrovni. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA.

Stránky mezinárodního programu Ekoškola: http://www.eco-schools.org 

Krajští koordinátoři programu:

Sdružení Ametyst – Karlovarský kraj, Plzeňský kraj

CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest  Jihočeský kraj

Chaloupky o.p.s. – Vysočina

DIVIZNA – Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec  Liberecký kraj

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání  Jihomoravský kraj

SEVER  Královehradecký kraj, Ústecký kraj

Sluňákov o.p.s.  Olomoucký

ZO ČSOP VERONICA  Zlínský kraj

Podporovatelé a garanti programu:

Program probíhá pod záštitou

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstva životního prostředí ČR

Zdroj: TEREZA