ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

O škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků na ulici Ve Svahu v Karviné-Ráji. Naši školu navštěvuje v tomto školním roce 2017/18 412 žáků. Žáci se učí v 19 třídách – 12 tříd je na 1. stupni, 7 tříd na 2. stupni. Kromě již zmíněných 19 kmenových tříd má škola 5 oddělení družiny, 18 odborných učeben, 3 hřiště, 2 tělocvičny.

Vyučujeme podle programu Základní škola, podle ŠVP Základní školy Borovského. V některých třídách podle programu Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Alespoň jednomu cizímu jazyku se učí všichni žáci, dva cizí jazyky musí zvládat žák 6. – 9. třídy.

S rozšířenou výukou anglického jazyka začínají žáci v 1. třídě, a to 2 hodiny týdně, v 6. třídě přibírají další cizí jazyk – němčinu nebo francouzštinu.

Kromě výuky jazyků můžeme nabídnout našim žákům také různé kroužky – sportovní, hudební – výuka na flétnu, výtvarně-keramický, rozhlasový, čtenářský, psaní všemi deseti, sportovní, zdravotní atd., celkově nabízíme 26 kroužků.

Naši žáci pod vedením zkušených pedagogů vydávají časopis „Borováček“, v němž žáci naleznou rozhovory s učiteli, články o dění ve škole, články o zpěvácích, skupinách, ankety, kvízy, hádanky, vtipy a jiné.

K rozšíření, případně zopakování učiva mohou žáci využívat e-learning, náš školní Moodle.

V roce 1998 jsme si také pořídili keramickou pec. S hlínou pracují všichni žáci od 1. do 9. tříd.

Žáci naší školy se rovněž pravidelně zúčastňují různých soutěží a olympiád, ve kterých dosahují dobrých výsledků.

Při škole pracuje také školní družina s 5 odděleními. Stará se o ně 5 vychovatelek. Ty se snaží dětem různě zpestřit odpoledne. Pořádají pro ně již tradičně soutěže, turnaje, výstavy, divadlo pro rodiče aj. Zúčastňují se s dětmi i městských soutěží v kopané, přírodovědě a jiných.

Na škole stále pracuje Sdružení rodičů, které každoročně finančně přispívá na činnost kroužků, na odměny pro žáky, ale také pomáhá při financování některých školních potřeb a pomůcek – výkresů, příspěvek na keramickou pec apod. Pro rodiče pořádá každoročně ples, pro děti karneval, bruslení a dětské odpoledne, kde zajišťují nejen atrakce.