ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

O výuce jazyků

Informace o výuce jazyků na naší škole

Většina žáků už dnes vnímá angličtinu a cizí jazyky všeobecně jako něco, co jim může v životě přinést mnoho dobrého. Někteří chtějí v budoucnu studovat v zahraničí, jiní chtějí v cizích zemích najít nové místo pro život, mají zájem v budoucnu v zahraničí pracovat nebo cestovat. Je dobré když tato motivace jde ruku v ruce s chutí něco dokázat, něco nového se dovědět…

Naši žáci se učí angličtinu od první třídy. Většina z nich se s tímto jazykem nesetkává poprvé – už v mateřské škole se mnozí snaží udělat pomyslné první krůčky ve studiu, na které se pak snažíme v naší škole navázat. Pro výuku těch menších používáme řady Happy House a Happy Street, které nám umožňují v hodinách zařazovat práci na interaktivních tabulích, což mají děti moc rády. Od 5. třídy učíme z oxfordských Project English, velmi kvalitních a léty prověřených titulů z vydavatelství Oxford, které žákům umožní dostat se na velmi solidní úroveň znalostí A2, některým i vyšší. Na druhém stupni si žáci vybírají druhý cizí jazyk – v nabídce máme francouzštinu, němčinu a ruský jazyk.

Každý rok mají naši žáci možnost vycestovat i do zahraničí, kde si mohou svou znalost jazyků ověřit v praxi. Nejčastěji jezdíme do předvánoční Vídně, alespoň co dva roky se koná zájezd do Velké Británie, již několik let se daří naší škole udržovat přátelské kontakty s partnerskou školou ve Francii, kam naši žáci jezdí na výměnné pobyty, na oplátku pak hostí zase oni žáky z Francie. Běžnou praxí je i vzájemná korespondence s žáky z této partnerské školy. V letošním školním roce se nám navíc podařily uskutečnit zájezdy do francouzského Strassbourgu (září 2015) a Velké Británie – hlavně Skotska (říjen 2015), kde měli žáci v rámci projektu hrazenu většinu výdajů a mohli se také zúčastnit i výuky cizích jazyků přímo v dané zemi. Fotografie z akcí lze nalézt také na školním webu. Letos, v rámci stejného projektu, ještě chystáme týdenní zájezd do Německa.

Každým rokem se žáci naší školy účastní mnoha jazykových soutěží ve zmíněných jazycích. Můžeme se pochlubit i žáky, kteří dosáhli v těchto soutěžích i úspěchů na okresní, krajské či celostátní úrovni. Již více než 20 let pořádá naše škola tradiční soutěž Kufr v hádání anglických slov, která je u žáků velmi oblíbená.

Další oblíbenou a již tradiční každoroční aktivitou se stala návštěva anglického divadla v Ostravě.

Co se týče odpoledních aktivit spojených s jazyky na naší škole, je zde bohatá nabídka pro všechny věkové kategorie. Svůj kroužek angličtiny mají letošní prvňáčci, mnoho žáků druhých tříd se zase společně s vyučujícími anglického jazyka připravují na cambridgské zkoušky pro děti YLE. Pro žáky 3. a 4. tříd nabízíme kroužky anglického jazyka s rodilou mluvčí z USA (viz foto). Klub angličtiny se stejnou rodilou mluvčí mají i páťáci a šesťáci.

Žáci 7. – 9. tříd se pak v rámci kroužku připravují na cambridgské zkoušky KET na jazykové úrovni A2. Z minulých let máme i několik úspěšných absolventů zkoušky PET (úroveň B1). Škola již několik let spolupracuje s ostravskou jazykovou školou Hello, která našim žákům umožňuje tzv. pretesty, vyzkoušet si cambridgské zkoušky nanečisto. Vidíme velký význam v tom, když se žáci již od raného věku seznamují s tímto typem testování, jelikož cambridgské zkoušky jsou mezinárodně uznávané a oblíbené na celém světě. Na střední škole pak na ně mohou navázat zkouškami PET (B1) FIRST (B2) či CAE (C1).

Prostory naší školy využívá pro své kurzy pro děti i jazyková škola Pygmalion z Českého Těšína s vlastními lektory, která rovněž nabízí tyto zkoušky pro děti.

Věříme, že se nám bude i nadále dařit zachovávat stávající úroveň jazykové vybavenosti žáků a také udržet, popřípadě ještě rozšířit, současnou nabídku mimovýukových aktivit spojených s jazyky, jelikož si uvědomujeme stále rostoucí potřebu jejich uplatnění v dalším vzdělávání i na trhu práce.