ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projekty a spolupráce

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí u žáků základních škol, kdy se jedná o kompetence zaměřené na komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy a na práci s digitálními technologiemi, a to formou zrekonstruování, zmodernizování a vybavení 3 odborných učeben na 2 základních školách.

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce.

Projekty realizované naší školou

společně s projekty, na kterých se naše škola podílela a na kterých spolupracovala

Projekt AdTech

Projekt je zaměřen na rozvoj na trhu práce široce poptávaných technických dovedností i tzv. přenositelných kompetencí (kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce atd.), které jsou uplatnitelné napříč ekonomickými sektory a tedy zvyšují adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu byl nadefinován v souladu s cílem vyvinout, ověřit a zavést nový a inovovaný společný vzdělávací program pro základní školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných trhem práce.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Karviná (4 obce, 34 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se zúčastnila OP VK výzva č. 56 ve všech šablonách klíčových aktivit: čtenářské dílny, zahraniční jazykové pobyty pro učitele, stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.

Learning Beauty

Od září 2016 naše škola realizuje mezinárodní projekt spolupráce škol zaměřený na podporu technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce středních odborných školy a základních škol jak rovněž propagace technického vzdělávání pomoci zajímavých workshopu, kurzů a soutěží pro žáky ZŠ.

Ovzduší bez hranic

Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí u žáků základních škol a seznámit je s praktickým systémem monitoringu. Do projektu jsou zapojeny 4 české a 1 polská škola. Projekt je úrovní nastaven pro děti v 8. a 9. třídách.

GAME 4BUSINESS

Projekt pro žáky základních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji „GAME4BUSINESS“ aneb: „Individuální excelencí studentů k úspěšné podnikavosti“.