ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projekty a spolupráce

Learning Beauty

Od září 2016 naše škola realizuje mezinárodní projekt spolupráce škol zaměřený na podporu technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce středních odborných školy a základních škol jak rovněž propagace technického vzdělávání pomoci zajímavých workshopu, kurzů a soutěží pro žáky ZŠ.

Ovzduší bez hranic

Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí u žáků základních škol a seznámit je s praktickým systémem monitoringu. Do projektu jsou zapojeny 4 české a 1 polská škola. Projekt je úrovní nastaven pro děti v 8. a 9. třídách.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se zúčastnila OP VK výzva č. 56 ve všech šablonách klíčových aktivit: čtenářské dílny, zahraniční jazykové pobyty pro učitele, stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.

Projekty realizované naší školou

společně s projekty, na kterých se naše škola podílela a na kterých spolupracovala

GAME 4BUSINESS

Projekt pro žáky základních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji „GAME4BUSINESS“ aneb: „Individuální excelencí studentů k úspěšné podnikavosti“.