ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projektové vyučování

Učit se? Vždyť máme po přijímačkách! Tyto věty se pravidelně ozývají z úst deváťáků. Proto jsme několik hodin českého jazyka […]
Read more
Už jste někdy viděli na vlastní oči módní přehlídku? Ne? Tak to jste měli přijít k nám do 3. A a […]
Read more
V šesté kapitole naší anglické učebnice HAPPY STREET jsme se naučili pojmenovat místnosti a další věci, které se v domě mohou nacházet. […]
Read more
V pátek 24. 2. 2023 žáci 4. B cestovali časem a přesunuli se do pravěku. Proč zrovna pravěk? Ve vlastivědě […]
Read more
Jak se dá v hodinách angličtiny postavit město? Podívejte se do naší fotogalerie! Nejdříve jsme si postavili budovy z nejrůznějších krabiček, které […]
Read more
Věděli jste, že Jan Amos Komenský byl borec? Nebo frajer? Takto se někteří žáci o Učiteli národů vyjádřili poté, co […]
Read more
V pondělí 12. prosince nastoupili žáci 4. B na tryskové letadlo a vydali se na vánoční cestu kolem světa. Ve […]
Read more
Žáci třetí 3. A dostali v hodině anglického jazyka netradiční dobrovolný úkol. Měli za úkol vytvořit hračku, která bude z […]
Read more
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl v 1. třídách projektový den na téma “O veliké řepě”. Děti se s řepou seznámily […]
Read more
O tom, že chemie není jen smrdící a vybuchující, a už vůbec ne nudná, se přesvědčili žáci devátých ročníků přímo […]
Read more