ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projektové vyučování

V září a říjnu zpestřila hodiny angličtiny rodilá mluvčí, paní Kellie Wilson. Žáci si nejen procvičili konverzaci, ale také se […]
Read more
Velmi zajímavou tradicí se v hodinách francouzštiny staly lekce francouzské kuchyně, na které se děti vždy nesmírně těší. Po červnovém […]
Read more
Od 1. února 2021 mají žáci naší školy procvičit si angličtinu v konverzaci s dalším rodilým mluvčím. Tím je tentokráte […]
Read more
Dne 30. září 2020 se 15 žáků třídy 6. A zúčastnilo projektového dne na téma „Sladkovodní rybolov“. Projekt byl rozdělen […]
Read more
V rámci anglického jazyka využíváme i skupinovou práci. Tentokrát jsme si s dětmi vysvětlili, po kom se naše škola Borovského […]
Read more
Ve středu 4. prosince proběhl v 1. třídách projektový den „Hrnečku, vař!“. Děti si přinesly své oblíbené hrníčky a spolu […]
Read more
Ve středu 16. 10. proběhlo v 1. třídách projektové vyučování na téma „O veliké řepě“. Děti hrály pohádku, četly, psaly, […]
Read more
Ve dnech 14., 16. a 18. 10. 2019 proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na 3D modelování v programu 123D […]
Read more
Občas se snažím o zpestření výuky dějepisu prvky dramatické výchovy. Tentokrát jsme se třídami 7. A a 7. B zavítali […]
Read more
Ve středu 20. 3. přivítali žáci a učitelé druhého stupně astronomické jaro burácející tělocvičnou a preventivním dnem Exit tour aneb, […]
Read more