ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projektové vyučování

Ve středu 4. prosince proběhl v 1. třídách projektový den „Hrnečku, vař!“. Děti si přinesly své oblíbené hrníčky a spolu […]
Read more
Ve středu 16. 10. proběhlo v 1. třídách projektové vyučování na téma „O veliké řepě“. Děti hrály pohádku, četly, psaly, […]
Read more
Ve dnech 14., 16. a 18. 10. 2019 proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na 3D modelování v programu 123D […]
Read more
Občas se snažím o zpestření výuky dějepisu prvky dramatické výchovy. Tentokrát jsme se třídami 7. A a 7. B zavítali […]
Read more
Ve středu 20. 3. přivítali žáci a učitelé druhého stupně astronomické jaro burácející tělocvičnou a preventivním dnem Exit tour aneb, […]
Read more
Žáci třetích tříd během ledna využili sněhovou nadílku a vyrazili v rámci hodin VV a ČaSP tvořit různé sněhové výtvory […]
Read more
V pátek 21. 12. proběhl v 3. B „Vánoční den“. Tento den se děti již neučily, ale zazpívaly si koledy, […]
Read more
Ve čtvrtek 29. listopadu proběhl v prvních třídách projektový den „Hrnečku, vař“! Do školy si děti přinesly svůj nejoblíbenější hrníček, který […]
Read more
18. října 2018 byla aktovka našich prvňáčků o trochu těžší než obvykle, byly v ní totiž brambory. Tento den proběhla v prvních […]
Read more
Se třídou 5. A, 6. A a 8. A jsme zažili velice tvůrčí atmosféru při hodině výtvarné výchovy.  Dlabali jsme […]
Read more