ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

SAVING THE PLANET – projektový den 6. A

Žáci 6. A si 29. dubna v Ostravě užili tematické dopoledne Saving the Planet. Nejdříve byli seznámeni s tématem, oprášili si slovní zásobu a po vysvětlení strategie byli rozděleni do týmů. Společně pak ve svých týmech vyrazili do parku, kde na několika stanovištích museli řešit různé úkoly, kvízy a záhady a jejich komunikačním jazykem byla pouze angličtina. A protože všichni dokázali, že jsou pozorní, trpěliví, nápomocní, chytří, zruční, pružní, kreativní a jsou správnými týmovými hráči, každému byl udělen status SUPERHERO!!!

Mgr. Kateřina Kempná

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *