ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Author: Milan Spruzina

Ve dnech 2. až 6. 8. 2021 se na naší škole uskutečnily letní kempy AŠSK. Dopolední vzdělávací program byl vždy […]
Read more
Poslední pondělí letošního školního roku se v družině soutěžilo a sportovalo. Děti si mohly vyzkoušet disciplíny klidnější i ty pořádně […]
Read more
Ve středu 16. června proběhlo ve všech 1. třídách Pasování na Malého čtenáře. Sice bez přítomnosti rodičů, ale stejně slavnostně. […]
Read more
Ve dnech 12. až 13. října 2020 a posléze (z důvodu epidemiologických opatření) 14. až 16. června 2021 absolvovala třída […]
Read more
Ve středu 9. 6. 2021 se družina vezla na barevné vlně. Udělali jsme si na hřišti krásné odpoledne, kdy děti […]
Read more
Děti si mohou užít konverzaci s rodilým mluvčím nejen online, ale konečně také „LIVE“. Při prvním setkání si dokonce i zatančily […]
Read more
Ani v letošním školním roce jsme nelenili a připravili jsme pro žáky naší školy testy z angličtiny nanečisto, tzv. pre-testy. Ty […]
Read more
Dne 26. ledna proběhlo (jako ostatně vše v letošním školním roce) online Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali […]
Read more
Sbírka dětských pyžamek, omalovánek a hraček pro hospitalizované děti v dětské nemocnici v Brně úspěšně skončila. Do sbírky se zapojila nejen naše […]
Read more
Od 1. února 2021 mají žáci naší školy procvičit si angličtinu v konverzaci s dalším rodilým mluvčím. Tím je tentokráte […]
Read more