ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Modelování a 3D tisk

Ve dnech 14., 16. a 18. 10. 2019 proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na 3D modelování v programu 123D […]
Read more
Žáci 7. B navrhli a vytiskli na 3D tiskárně krabičky s abecedou pro naše prvňáčky.  
Read more