ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

The Magic Cooking Pot – metoda CLIL ve výtvarné výchově

Všichni dobře známe pohádku Hrnečku, vař! Znají ji i děti z 2. A. Tuto pohádku si poslechly také v anglickém jazyce, během poslechu sledovaly ilustrace v knize. Následně v hodině výtvarné výchovy vytvořily obrázkový slovník a naučily se některá anglická slovíčka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *