ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Historie školy

Dne 3. září 1984 zazněla před budovou Základní školy na ulici Borovského státní hymna. V prostoru před školou stáli nastoupení žáci 1. až 8. tříd – první, kteří vstoupí do nové budovy. Tomuto slavnostnímu aktu byli přítomni zástupci společenských organizací ve městě a ředitel Bytostavu v Karviné ing. K. Březina předal ředitelce školy symbolický klíč od budovy. Po kulturním pořadu promluvil ke shromážděným žákům, učitelům, rodičům a hostům vedoucí odboru školství Z. Tyleček. Paní ředitelka A. Aberlová vyjádřila přání, abychom mohli všichni pracovat a učit v míru. Poté byla přestřižena páska a paní ředitelka vyzvala hosty k prohlídce školy. Za nimi vcházeli postupně žáci se svými třídními učiteli. Školní rok 1984/1985 na Základní škole Borovského byl zahájen.