ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Mamaissata Toure

DOPIS MAMAISSATE – ZÁŘÍ 2019

Milá Mamaissato,

rádi bychom se Ti trochu představili. Jsme žáci a učitelé ZŠ Borovského v Karviné, která se nachází v České republice. Velmi nás těší, že jsme se stali Tvými „adoptivními rodiči“. Naše škola čítá více než 400 žáků. Povinná školní docházka u nás začíná v šesti letech a končí v patnácti, což dělá v celkovém součtu devět let.

U nás se vyučují tyto předměty: jazyk český, anglický, německý a francouzský, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, ale také zpíváme, kreslíme, sportujeme, vaříme a vyrábíme různé věci.

V září začíná škola po dvou měsících letních prázdnin (červenec a srpen). V létě bylo teplo, jezdili jsme na výlety, plavali jsme, cestovali a užívali si krásného počasí. V zimě začínají vánoční prázdniny (více než týden volna). Slavíte také Vánoce?

Přejeme Ti hodně úspěchů ve studiu a už se těšíme, až nám také napíšeš.

S přátelskými pozdravy

Tví noví přátelé

 

Chère Mamaissata,

Permets nous de nous présenter un peu. Nous sommes les élèves et les profs de l´école Borovského à Karviná qui se trouve en République Tchèque et maintenant nous sommes  très heureux de devenir tes „parents adoptifs“  Notre établissement compte plus que 400 élèves et l´obligation scolaire commece à l´âge de six ans et finit quand nous avons quinze ans, alors ça fait au total neuf ans de l´éducation obligatoire.

Chez nous, on enseigne ces matières scolaires: langue tchèque, anglaise , allemande et française, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, sciences naturelles, mais aussi chanter, dessiner, on fait du sport, on cuisine et bricole.

En septembre, c´est la rentrée aprés deux mois de vacances d´été (juillet et août). En  été il faisait très chaud, nous avons faits pleins d´excursions, nous avons nagé, voyagé et on a beaucoup profité de beaux temps. En hiver commencent les vacances de Noël (plus qu´une semaine). Esc-ce que vous célébrez aussi le Noël?

Nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes études et nous avons déjà hâte de te lire.

Amicalement

Tes nouveaux amis