ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Projektové dny – říjen 2019

Ve dnech 14., 16. a 18. 10. 2019 proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na 3D modelování v programu 123D Design. Projekt vznikl pod záštitou města Karviná ve spolupráci s partnerským městem Prievidza na Slovensku. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky 7., 8. a 9. ročníků se základy modelování a vytvořit tak lepší podmínky pro uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidze. Žáci si na vlastní kůži zkusili modelovat různé modely jako například: klíčenky, tangramy, kostky, kladky, medaile, přívěsky atd. Některé tyto modely byly ihned vytištěny, a tak mohli žáci sledovat celý proces 3D tisku. Všichni modelování zvládli s bravurou. Projektové dny se budou na škole znovu realizovat a nejšikovnější žáci budou vysláni na výměnný pobyt na Slovensko.