ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

ITI – Rekonstrukce odborných učeben

Projekt řeší rekonstrukci 3 odborných učeben na 3 základních školách v Karviné:

  • ZŠ Borovského – jazyková učebna
  • ZŠ Cihelní – přírodovědná učebna
  • ZŠ Školská – jazyková učebna.

Všechny učebny jsou řešeny jako bezbariérové, v rámci projektu budou rovněž vybudovány bezbariérové toalety a bude zajištěn bezbariérový vstup do budov dotčených škol. Součástí projektu je rovněž i zajištění IT konektivity.

Základní informace