ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Výuka

Upozornění

Prosíme rodiče žáků, 2. stupně, upozorněte děti, ať pravidelně sledují Google Classroom a plní úkoly v něm zadané. Pokud ještě nejsou do Google Classroom přihlášené a zapsané do kurzů pomocí kódů, které jim zaslali učitelé, kteří příslušný kurz založili, nechť tak neprodleně učiní. V případě nejasností pište dotazy na milan.spruzina@borovskeho.cz.

Pro snadnou identifikaci žáka uveďte na všechny vypracovávané materiály před jejich odesláním vyučujícímu jméno a příjmení žáka a třídu. Děkujeme.

Upozornění - některé výukové materiály mohou obsahovat více stran. Prosíme zkontrolujte každý jednotlivý učební materiál, zda-li více stran neobsahuje. Děkujeme.

Nabídka školního poradenského pracoviště

Vážení rodiče, školní poradenské pracoviště v tomto období poskytuje telefonickou nebo online podporu. V případě, že máte jakékoliv dotazy k domácí výuce či např. k nějaké problémové rodinné situaci, výchovné situaci apod. a potřebujete pomoct, obraťte se na školního speciálního pedagoga Mgr. Frankovou (603 703 352 nebo frapecko@seznam.cz).

Výukové materiály