ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Zápisy do 1. tříd

Zápisy proběhnou v úterý 4. dubna 2023 od 9.00 do 17.00 hodin a ve středu 5. dubna 2023 od 9.00 do 16.00 hodin.

Vážení rodiče, i vy jistě přemýšlíte, jaké vzdělání vašim dětem dopřát od první třídy. Právě první roky školní docházky rozhodnou o tom, zda vaše dítě bude školu považovat za bránu ke svému dalšímu rozvoji a za místo, kam se bude rádo vracet. Není to jednoduchý proces a závisí na mnoha faktorech, ať je to vybavení školy, školní družiny, ale vždy je to o lidech – učitelích, rodičích a jejich spolupráci. Náš individuální přístup ke každému žákovi a nabídka vzdělávacích možností přináší dobré výsledky. 

Již od první třídy máte možnost výběru ze dvou variant výuky anglického jazyka. Od šestého ročníku přijdou další možnosti a volby výuky. Při nejasnostech nebo budete-li potřebovat s něčím pomoci, jsme vám k dispozici.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Způsob zápisu

A. Elektronicky (datum zpřístupnění online zápisu bude upřesněno)

Pomocí tohoto programu si můžete zarezervovat den a čas, kdy k zápisu přijdete a dopředu se zaregistrovat a vyplnit přihlášku. Tím se zrychli a zjednoduší „papírová část“ zápisu.

Kliknutím vpravo, na odkaz „Zapsat dítě online“, vyplníte „Přihlášku k zápisu“ a odešlete. Poté vám na váš mail přijde „Potvrzení registrace“. Jeho součástí je i odkaz: „Stáhněte si prosím Žádost o přijetí“. Do této žádosti o přijetí prosím doplňte údaje a doručte škole některým z níže popsaných způsobů:

a) odešlete do datové schránky: 7ffrbvq

b) mailem s elektronickým podpisem na adresu: zs@borovskeho.cz

c) žádost vytisknete, podepíšete a vezmete s sebou k zápisu

B. Osobním podáním ve škole

Pokud vám elektronický předzápis a rezervace nevyhovuje, vše zvládneme a vytiskneme  na místě při samotném zápisu.

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, popřípadě další důležité individuální dokumenty, a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Kontakt na školu při nejasnostech:

Výběr zaměření výuky

U zápisu si můžete vybrat zaměření výuky:

  1. varianta – rozšířená výuka angličtiny (tzv. CLIL metoda) – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka formou přiměřenou věku. Výchovné předměty mohou být vyučovány česko-anglicky. Ve školní družině bude jeden blok veden v anglickém jazyce. Doporučujeme pro žáky, kteří se již s anglickým jazykem alespoň seznámili v mateřské škole.
  2. varianta – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka. Výuka bude probíhat hravou formou přiměřenou věku dítěte.

Předčasné přijetí dítěte ke školní docházce

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, doloží-li zákonný zástupce dítěte tato příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023, zákonný zástupce doloží vyjádření – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2023. Pokud se o postupu potřebujete poradit, obraťte se na naše Školní poradenské pracoviště (telefon: 603 703 352 nebo email: frapecko@seznam.cz).

Školní speciální pedagog nabízí

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout možnost telefonické nebo online konzultace se školním speciálním pedagogem, se kterým můžete prokonzultovat, jak můžete své dítě rozvíjet hravou formou, na které oblasti by bylo vhodné se zaměřit před nástupem do 1. třídy a jakým způsobem, popřípadě Vám odpoví na jakékoliv jiné dotazy k tomuto tématu. Kontakt: Mgr. Petra Franková – 603 703 352, frapecko@seznam.cz

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI A DĚTEM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI VE ŠKOLE!