ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Zápisy do 1. tříd

Zápisy budou probíhat v termínu od 6. dubna do 30. dubna bez přítomnosti dětí ve škole.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Způsoby zápisu

  • Čistě elektronicky online (doporučujeme)
  • Návštěvou zákonného zástupce (bez dětí) ve škole podle rezervace v rezervačním systému (nutno se zarezervovat) – celý duben pondělky a čtvrtky od 08.00 do 12.00 hodin a ve středy 8. 4. a 15. 4. od 14.00 do 16. 00 hodin. Vstup hlavním vchodem.

Výběr zaměření výuky

U zápisu si můžete vybrat zaměření výuky:

  1. varianta – rozšířená výuka angličtiny (tzv. CLIL metoda) – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka formou přiměřenou věku. Výchovné předměty mohou být vyučovány česko-anglicky. Ve školní družině bude jeden blok veden v anglickém jazyce. Doporučujeme pro žáky, kteří se již anglickým jazykem alespoň seznámili v mateřské škole.
  2. varianta – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka. Výuka bude probíhat hravou formou přiměřenou věku dítěte.
  3. varianta – v rámci učebního plánu bude mít dítě místo anglického jazyka rozšířenou estetickou a tělesnou výchovu. Cizí jazyk se začne učit od 3. ročníku.

Předčasné přijetí dítěte ke školní docházce

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020, zákonný zástupce doloží vyjádření – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně-pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Protože doporučující posouzení nelze udělat okamžitě, doporučujeme co nejdříve s vybranou institucí domluvit  na termínu posouzení zralosti dítěte. Pokud se o postupu potřebujete poradit, obraťte se na naše Školní poradenské pracoviště (telefon: 603 703 352 nebo email: frapecko@seznam.cz).

Školní speciální pedagog nabízí

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že zápisy do 1. tříd proběhnou v tomto školním roce elektronicky, dovolujeme si Vám nabídnout možnost telefonické nebo online konzultace se školním speciálním pedagogem, se kterým můžete prokonzultovat, jak můžete své dítě rozvíjet hravou formou, na které oblasti by bylo vhodné se zaměřit před nástupem do 1. třídy a jakým způsobem, popřípadě Vám odpoví na jakékoliv jiné dotazy k tomuto tématu. Kontakt: Mgr. Petra Franková – 603 703 352, frapecko@seznam.cz

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI A DĚTEM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI VE ŠKOLE!