ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Pro strávníky

Informace pro strávníky

Školní jídelna připravuje denně cca 600 porcí obědů pro žáky a zaměstnance školy, cizí strávníky a pečovatelskou službu. Denně připravujeme i dopolední svačinky pro žáky naší školy, které jsou podávány ve školní jídelně.

Výdej obědů pro nemocné žáky  (pouze 1. den nepřítomnosti):

10,45  – 11,05 hod. ve školní jídelně

Výdej obědů pro cizí strávníky a ostatní:

10,45  – 11,05 hod. ve školní jídelně

Výdej pro žáky a zaměstnance školy:

11,45  – 14,00 hod. ve školní jídelně

Všichni strávníci odebírají obědy a svačinky použitím čipové karty. Karta je hrazená zálohově, po skončení stravování je záloha vrácena. Ztrátu čipové karty (klíčenky) je nutno nahlásit vedoucí jídelny pro zablokování  proti zneužití karty.

Strávnicí mají možnost ve školní jídelně výběr ze dvou druhů pokrmů a k tomu je  nutná čipová karta.  Bez čipové karty nebude vydán oběd.

Při onemocnění dítěte, první den nepřítomnosti ve škole, je možné si oběd vyzvednout v době od 10,45 do 11,20 hodin ve školní jídelně po předložení platné čipové karty. Další dny je nutno obědy odhlásit. Pokud žák není ve škole, nemá nárok na oběd za sníženou cenu, ale je možné odebrat stravu za plnou cenu  51 Kč. 

Podle nového školského zákona, nemá zaměstnanec nárok na oběd za sníženou úhradu v případě:

 1. pracovní neschopnosti
 2. řádné dovolené
 3. ošetření člena rodiny
 4. paragrafu
 5. samostudia
 6. služební cesty

Pokud si zaměstnanec oběd neodhlásí a vyzvedne si jej, bude mu účtována plná částka  51 Kč. Tyto zásady budou uplatněny i první den nepřítomnosti pracovníka.

Možnosti odhlašování obědů a svačin:

 1. den předem do 13,00 hod. ve školní jídelně
 2. pomocí terminálu – 2 pracovní dny předem
 3. telefonicky – den předem 6,00 14,30 hod.
 4. na telefonní záznamník – do 6,00 hod. téhož dne
 5. e-mailem – týž den (odhláška je akceptována po obdržení odpovědi)
 6. SMS na číslo 725 542 555 – do 6 hod. ráno téhož dne – odhláška je akceptovatelná po obdržení odpovědi