ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní schůzky

Třídní schůzky
(školní řád, organizace výuky)
4. září 2023
(jen 1. třídy)
Třídní schůzky12. září 2023
2. - 9. třídy
Třídní schůzky5. prosince 2023
Třídní schůzky16. dubna 2024
Třídní schůzky14. května 2024
(nebo v týdnu 13. 5. – 17. 5. 2024 pošleme mailem informaci o prospěchu a chování rodičům všech žáků)
Konzultace s vyučujícími kdykoliv po dohodě