ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní schůzky

Třídní schůzky
(školní řád, organizace výuky)
pondělí 3. září 2018
v 9 hodin
(jen 1. třídy)
Třídní schůzky11. září 2018
2. - 9. třídy
Třídní schůzky4. prosince 2018 + jarmark
Třídní schůzky16. dubna 2019
Třídní schůzky28. května 2019
Konzultace s vyučujícími kdykoliv po dohodě