ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní schůzky

Třídní schůzky
(školní řád, organizace výuky)
pondělí 2. září 2019
v 9 hodin
(jen 1. třídy)
Třídní schůzky10. září 2019
2. - 9. třídy
Třídní schůzky3. prosince 2019 + jarmark
Třídní schůzky7. dubna 2020
Třídní schůzky26. května 2020
(nebo v týdnu 25. 5. – 30. 5. pošleme mailem informaci o prospěchu a chování rodičům všech žáků)
Konzultace s vyučujícími kdykoliv po dohodě