ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní schůzky

Třídní schůzky
(školní řád, organizace výuky)
1. září 2020
(jen 1. třídy)
Třídní schůzky8. září 2020
2. - 9. třídy
Třídní schůzky1. prosince 2020
Třídní schůzky6. dubna 2021
Třídní schůzky25. května 2021
(nebo v týdnu 24. 5. – 28. 5. pošleme mailem informaci o prospěchu a chování rodičům všech žáků)
Konzultace s vyučujícími kdykoliv po dohodě