ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní schůzky

Třídní schůzky
(školní řád, organizace výuky)
1. září 2022
(jen 1. třídy)
Třídní schůzky6. září 2022
2. - 9. třídy
Třídní schůzky6. prosince 2022
Třídní schůzky4. dubna 2023
Třídní schůzky16. května 2023
(nebo v týdnu 15. 5. – 19. 5. 2023 pošleme mailem informaci o prospěchu a chování rodičům všech žáků)
Konzultace s vyučujícími kdykoliv po dohodě