ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Cambridge pre–testing 2021

ZŠ a MŠ Borovského prepares candidates for Cambridge English Qualifiations

Ve školním roce 2020/21 pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou Hello. V loňském školním roce naše škola ZŠ a MŠ Borovského splnila všechna kritéria k tomu, aby mohla být přípravným centrem ke Cambridge zkouškám. Na škole probíhají od září celkem tři kroužky, které připravují žáky na Cambridge YLE v úrovních Starters, Movers and KET. Žáci navštěvující přípravné kroužky se pak mohou přihlásit na jaře k řádným zkouškám, které taktéž budou probíhat na naší škole.