ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

2015

Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilonů U1, U2, části spojovacího krčku a nové oplocení venkovního sportoviště ZŠ Borovského, Karviná-Ráj

Výzva

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo ZŠ Borovského

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o kvalifikaci

Příloha č. 6 - Subdodavatelské schéma

Příloha č. 7 - Technické požadavky