ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

GDPR (General Data Protection Regulation)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

GDPR - Základní údaje

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Pověřenec GDPR pro naši školu:

„Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, IČO:00297534, prostřednictvím Mgr. Lenky Blanárové LL.M.“