ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Netřídní učitelé

Netřídní učitelé

Mgr. Daniela Dominová
Učitelka
daniela.dominova@borovskeho.cz 
Simona Hanzelová
Učitelka
simona.hanzelova@borovskeho.cz
Mgr. Jiří Janík
Učitel
jiri.janik@borovskeho.cz
PaedDr. Lenka Jelínková
Učitelka
lenka.jelinkova@borovskeho.cz
Mgr. Ivana Koóšová
Učitelka
ivana.koosova@borovskeho.cz
Mgr. Alena Kudelová
Učitelka
alena.kudelova@borovskeho.cz
Mgr. Taťána Kühnelová
Učitelka
tatana.kuhnelova@borovskeho.cz
Ing. Miroslav Mitašik
Učitel
miroslav.mitasik@borovskeho.cz
Mgr. Lenka Slováková
Učitelka
lenka.slovakova@borovskeho.cz
Ing. Milan Spružina
Učitel, koordinátor ICT
milan.spruzina@borovskeho.cz
Bc. Szablatura Roman
Učitel
roman.szablatura@borovskeho.cz
Ing. Zuzana Tamang Pučoková
Učitelka
zuzana.tamang@borovskeho.cz
Mgr. Veronika Zvonečková
Učitelka
veronika.zvoneckova@borovskeho.cz