ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní učitelé 2. stupně

Učitelé 2. stupně

Mgr. Jakub Krejčí
Třídní učitel 6. A
jakub.krejci@borovskeho.cz
Mgr. Daniela Dominová
Třídní učitelka 6. B
daniela.dominova@borovskeho.cz 
Mgr. Markéta Bogoczová
Třídní učitelka 6. C
marketa.bogoczova@borovskeho.cz
Mgr. Gabriela Matulová
Třídní učitelka 7. A
gabriela.matulova@borovskeho.cz
Mgr. Marcela Hapalová
Třídní učitelka 7. B
marcela.hapalova@borovskeho.cz
Mgr. Libuša Machurová
Třídní učitelka 7. C
libusa.machurova@borovskeho.cz
Ing. Šárka Lamatschová
Třídní učitelka 8. A
sarka.lamatschova@borovskeho.cz
Mgr. Lenka Slováková
Třídní učitelka 8. B
lenka.slovakova@borovskeho.cz
Mgr. Kateřina Kempná
Třídní učitelka 9. A
katerina.kempna@borovskeho.cz
Mgr. Monika Káňová
Třídní učitelka 9. B, Metodik primární prevence
monika.kanova@borovskeho.cz