ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třídní učitelé 1. stupně

Učitelé 1. stupně

Mgr. Petra Vrbická
Třídní učitelka 1. A
petra.vrbicka@borovskeho.cz
Mgr. Jitka Plecháčová
Třídní učitelka 1. B
jitka.plechacova@borovskeho.cz
Mgr. Xenie Galuszková
Třídní učitelka 1. C
xenie.galuszkova@borovskeho.cz
Mgr. Renáta Tóthová
Třídní učitelka 2. A
renata.tothova@borovskeho.cz
Mgr. Hana Adamczyková
Třídní učitelka 2. B
hana.adamczykova@borovskeho.cz
Mgr. Miloslava Závacká
Třídní učitelka 3. A
miloslava.zavacka@borovskeho.cz
Mgr. Lucie Němcová
Třídní učitelka 3. B
lucie.nemcova@borovskeho.cz
Bc. Hana Foltynová
Třídní učitelka 3. C
hana.foltynova@borovskeho.cz
Mgr. Leona Szabó
Třídní učitelka 4. A
leona.szabo@borovskeho.cz
Mgr. Nikola Rybanská
Třídní učitelka 4. B
nikola.rybanska@borovskeho.cz
Mgr. Jana Faksová
Třídní učitelka 5. A
jana.faksova@borovskeho.cz
Mgr. Zuzana Zifčáková
Třídní učitelka 5. B
zuzana.zifcakova@borovskeho.cz