ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Teachers

Mgr. Michaela Kohelová
Učitelka
michaela.kohelova@borovskeho.cz
Mgr. Zuzana Zifčáková
Třídní učitelka 5. B
zuzana.zifcakova@borovskeho.cz
Simona Hanzelová
Učitelka
simona.hanzelova@borovskeho.cz
Ing. Zuzana Tamang Pučoková
Učitelka
zuzana.tamang@borovskeho.cz
Ing. Miroslav Mitašik
Třídní učitelka 6. A
miroslav.mitasik@borovskeho.cz
Bc. Veronika Klus
Třídní učitelka 4. B
veronika.klus@borovskeho.cz
Mgr. Nikola Rybanská
Třídní učitelka 4. B
nikola.rybanska@borovskeho.cz
Bc. Hana Foltynová
Třídní učitelka 3. C
hana.foltynova@borovskeho.cz
Simona Moserová
Vychovatelka
simona.moserova@borovskeho.cz
Mgr. Magdalena Tomiczková
Učitelka
magdalena.tomiczkova@borovskeho.cz