ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Den napříč školou na ZŠ Borovského II

Dne 31. května proběhl na naší škole projektový den. Právě jsem dočetla reportáž našich žurnalistů z týmu věnujícímu se Karlu Havlíčku Borovskému, který vedla paní učitelka Matulová. Jsem nadšena. Děti si toho dne mohly vyzkoušet mnoho zajímavých a netradičních aktivit a zároveň se jistě mnohé naučily a dozvěděly. Aktivity v jednotlivých skupinkách jsou částečně popsány v již zmíněné reportáži, zachyceny na fotkách i videích. Videa natáčel filmařský tým ve skupince věnující se osobnostem filmového plátna Tomu Hollandovi a Emmě. Tým byl veden paní učitelkou Lamatschovou.

Reportéři určitě nemohli zachytit úplně vše, protože nebyli se skupinkami po celou dobu, přesto popisují, že zapojení žáci, kterých se zeptali, si dopoledne ve škole užili. Věřím, že i učitelé. Mám obrovskou radost, že při přípravě i vedení aktivit v podpůrných týmech pomáhali starší žáci, kteří se, dle slov učitelů, svého úkolu v naprosté většině zhostili s velkým nasazením a mnohé z probíhajících aktivit nejen sami nachystali, ale i vedli a mohli tak naučit něco ostatní děti. Mohu to dosvědčit i ze své vlastní zkušenosti. V týmu, který jsem vedla (k osobnosti Komenského) se podpůrný tým 12 žáků v první části programu seznámil s životem Učitele národů formou lektorovaného programu Komenský – dílna lidskosti. Ve druhé části měli tito starší žáci na starosti stanoviště s aktivitami v únikové hře nazvané podle Komenského díla LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE, při níž si přihlášené mladší děti mohly zakusit ŠKOLU HROU (viz fotografie). 

Dny napříč školou jsou na naší škole již tradicí, která však byla bohužel přerušena hlavně karanténními opatřeními v minulých letech. Jsem ráda, že jsme mohli po pauze navázat. Téma bylo zvoleno hlavně s ohledem na anketu, která proběhla naší škole na jaře. Anketu uspořádala Žákovská rada. V rámci ankety si žáci naší školy, kteří mají zástupce v Žákovské radě (tedy od 3. do 9. tříd), mohli vybrat známé světové i české osobnosti z různých oborů lidské činnosti. Výsledky třídních anket jsme spolu s členy Žákovské rady sečetli a ve výsledcích se mezi 15 českými a 15 zahraničními osobnostmi umístily právě osobnosti z našeho projektového dne.

Chcete vědět, jak anketa k osobnostem dopadla?  

České osobnosti se umístily takto: 1. Karel Gott (absolutní vítěz ankety na celé škole. 2. až 4. Božena Němcová, Tomáš Garrigue Masaryk, Ester Ledecká, 5. až 6. Václav Havel, Jaromír Jágr, 7. až 8. Karel IV., Karel Čapek, 9. Emil Zátopek 10. Bedřich Smetana, 11. Alfons Mucha, 12. Jan Amos Komenský, 13. Josef Lada, 14. Jan Evangelista Purkyně. Čestné umístění (vybrali jsme z osobností, které měly po 2 bodech): 15. Karel Havlíček Borovský, po němž je pojmenovaná také naše škola.

  Světové osobnosti: 1. Albert Einstein, 2. Leonardo da Vinci, 3. až 5. Michael Jackson, Christiano Ronaldo, Lionel Messi, 6.Volodymyr Zelenskyj, 7.Joanne Rowling, 8. Alžběta II., 9. Freddie Mercury, 10. Picasso, 11. Stephen Hawking, 12. Tom Holland 13. Emma Watson, 14. Marie Curie-Skłodowská, 15. William Shakespeare.

Mám naději, že i v následujících letech na tento projektový den budou navazovat další Dny napříč školou, při nichž si děti různých věkových kategorií mohou zakusit výuku zábavným způsobem, ať už bude zvolené téma jakékoliv. 

Mgr. Daniela Dominová, koordinátorka Žákovské rady

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *