ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Výtvarná soutěž GÓL!!!

Regionální knihovna Karviná pořádala v měsíci květnu výtvarnou soutěž s názvem GÓL!!!. Žáci prvního stupně se do této soutěže zapojili a nakreslili na téma hokej krásné výtvory. A zaznamenali obrovský úspěch! Mezi oceněnými byli Matyáš Klaput, Kristýna Helekalová a Tereza Konečná z 5. A, Emma Pryščová z 2.A, Patricie Klepková a Adéla Zálešáková z 1.B. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných úspěchů.

p. uč. Kohelová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *