ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Beseda se spisovatelem Markem Šindelkou

Ve čtvrtek 1. března 2018 měli žáci 8. A a 9. B možnost setkat se s talentovaným českým spisovatelem Markem Šindelkou, držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou cen Magnesia Litera.

Marek Šindelka žákům povídal o svém pohnutém dětství, dospívání (zjistili jsme, že má kořeny právě v našem městě) a odhaloval tajemství inspirace pro svou tvorbu. Jeho vyprávění bylo velmi poutavé a překvapilo nás, jak hluboce se tematikou svých knih zabývá, než vůbec začne psát.

Za inspirativní dopoledne děkujeme Středisku hudby a umění v Karviné-Fryštátě, díky němuž jsme měli možnost se s panem Šindelkou setkat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *