ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Učíme se s bramborou

18. října 2018 byla aktovka našich prvňáčků o trochu těžší než obvykle, byly v ní totiž brambory. Tento den proběhla v prvních třídách integrovaná tematická výuka „Učíme se s bramborou“.

A právě tato podzimní plodina provázela děti po celé dopoledne.  Děti sdělovaly asociace, hovořily o vlastních životních zkušenostech s bramborami, vytvářely myšlenkovou mapu. O bramborách také četly, naučily se novou básničku a napsaly si svůj první běhací „bramborový“ autodiktát. Písnička Jedna, dvě, tři, čtyři, pět…je namotivovala zase k počítání. Prvňáčci sčítali, odčítali, vymýšleli o bramborách jednoduché slovní úlohy a porovnávali jejich počet. Shlédli krátké video o sklizni brambor a z geometrických tvarů sestavovali traktor. V tělocvičně si protáhli svá těla, tělovýchovným náčiním byly jak jinak než brambory. Děti také stříhaly, vytrhávaly, lepily a kreslily. Z brambor vyráběly lodičky a ježky, hotové výrobky dětí dotvořily podzimní atmosféru ve třídách.

Všichni prvňáčci si tento den hezky užili.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *