ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Ve Středisku volného času v Ostravě se v úterý 19. března 2019 konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžící získávali body za poslech s porozuměním – na základě slyšeného textu museli splnit zadaný úkol, další body byly za porozumění čtenému textu, za konverzaci na vylosované téma, za zodpovězení otázek poroty. Hodnotila se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická správnost.

Zora Křivanová, která v krajském kole reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Karviná, toto vše zvládla a celkově obsadila krásné 4. místo. Děkujeme a gratulujeme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *