ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Easter is coming! (Velikonoce se blíží!)

Naše škola se zapojila do mezinárodního společenství škol eTwinning. Naši žáci získali možnost se účastnit mezinárodních projektů v rámci celé EU. Tuto možnost jsme využili v měsíci březnu a žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili mezinárodního projektu o Velikonocích. Společně se školami z Rumunska, Španělska, Polska a Slovenska jsme vyrobili velikonoční přání s pozdravy v anglickém jazyce a malou knížku o tradicích, které v dané zemi během Velikonoc probíhají. Přání a knížky jsme si vzájemně poslali. Žáci tak měli možnost v praxi uplatnit své znalosti anglického jazyka a něco nového se dozvědět o tradicích v jiných státech.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *