ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Akce a exkurze

V pátek 24. ledna 2020 proběhlo v MDK Pasování na malé čtenáře. Prvňáčci předvedli rodičům a ostatním hostům, jak zvládli […]
Read more
Žáci 8. A a předškoláci  Mateřské školy U Mateřské školy si užili společnou hodinu čtení s knihou Strašidýlko Stráša české soudobé […]
Read more
Předvánoční doba vybízí k dobrým skutkům, a tak jsme i my popadli šanci za pačesy a spojili síly se Střední zdravotnickou […]
Read more
V neděli, 1. 12., na první vánoční advent, pořádal Spolek rodičů ZŠ Borovského Mikulášské bruslení. Na děti čekala spousta stanovišť, […]
Read more
Ve čtvrtek 5. prosince se naše skupinka nadšených frankofilů vydala do Ostravy, kde nás čekalo příjemné dopoledne s francouzštinou. Nejprve […]
Read more
První prosincové úterý proběhl na naší škole již tradiční vánoční jarmark. Jarmark zahájily děti zpěvem koled, který navodil krásnou vánoční […]
Read more
V letošním školním roce se naši čtvrťáci a páťáci zapojili do dalšího projektu eTwinning – Postcards around Europe.  Jedná se o […]
Read more
Přípravy na oslavu 30. výročí sametové revoluce probíhaly po celý týden. V jednotlivých třídách se žáci seznamovali s okolnostmi, které provázely 17. […]
Read more
Dne 31. října jsme se postupně (nejprve první a pak druhý stupeň) setkali ve školní tělocvičně. Důvodů bylo více. Členové […]
Read more
Ve dnech 21. až 25. 10. strávila 5. A a 5. C slunečné podzimní dny na agrokurzu na chatě Hrádek. […]
Read more