ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Funny quiz about English speaking countries

V měsíci prosinci 2019 absolvovaly jednotlivé třídy druhého stupně zábavný kvíz, který zahrnoval otázky ze života v anglicky mluvících zemích. Kvíz byl sestaven z otázek ze všech možných oblastí, např. sport, politika nebo kultura. Zahrnuty byly také otázky na znalosti z ostatních vyučovaných předmětů, jako je např. zeměpis, ČaJS, přírodopis nebo občanská nauka.

Z každé třídy byli vybráni dva zástupci, kteří v pátek 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami reprezentovali svou třídu. Soutěžilo tedy celkem 16 žáků druhého stupně.

Žáci soutěžili pomocí hlasovacího zařízení KAHOOT a záleželo nejen na znalostech, ale také na schopnosti porozumět otázce kladené v angličtině a na rychlosti rozhodování.

Vítězové nemohou být všichni a tentokráte to byli tito žáci:

  1. místo – Zora Křivanová 9. A
  2. místo – Markéta Dziadziová 7. A
  3. místo – Lukáš Beňovič 6. A

Mgr. Kateřina Kempná

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *