ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Školní kolo olympiády v českém jazyce

V měsíci prosinci se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Do klání se zapojili žáci osmých ročníků, čekaly je netradiční úlohy, které vyžadovaly logické myšlení, nahlédnutí na naši mateřštinu z jiného úhlu a také zpracování slohové práce na téma: „Tomu říkám překvapení.“
A jak to vše dopadlo?
Po první části vévodili na prvních třech místech chlapci – 1. místo obsadil Lukáš Smrčka, 2. místo Adam Chlebik, až slohová část posunula na třetí příčku děvče – Barboru Szotkowskou.
Lukášovi a Adamovi budeme držet palce v okresním kole, které se koná 21. ledna 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *