ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Pasování na malé čtenáře

V pátek 24. ledna 2020 proběhlo v MDK Pasování na malé čtenáře. Prvňáčci předvedli rodičům a ostatním hostům, jak zvládli první pololetí školního roku. Přečetli i zahráli pohádky, zpívali české i anglické písně a tančili. Na závěr programu byli žáci pasováni panem ředitelem na malé čtenáře. Za svou půlroční práci dostali korunky, knížku a pamětní list. Vystoupení se dětem vydařilo a úspěšně jsme uzavřeli 1. pololetí.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *