ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

„Zvonění u druháků“

Tentokrát nezvonil školní zvonek, ale zvony ve věži kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě, které rozezvonily dopoledne 12. února děti z 2. A. Návštěvě věže předcházely aktivity v hodinách prvouky zaměřené na orientaci v čase, historii našeho města a četba jedné z karvinských pověstí O fryštátském zvonu. Ve věži kostela děti měly možnost prohlédnout si všech devět zvonů, dozvěděly se mnoho zajímavých informací, prohlédly si historické fotografie. Všichni nebojácně vystoupali 89 schodů vedoucích do zvonice. Nejvíce se dětem líbilo samotné zvonění.

Děkujeme rodičům Honzíka Miškáře za poutavé vyprávění, chutné občerstvení a neopakovatelný zážitek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *