ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Hádej, hádej, hadači

Dne 27. 2. nás navštívila spřátelená družina ZŠ U Lesa a společně jsme si opět po roce zasoutěžili při hře Hádej, hádej, hadači. Děti si prověřily svou obrazovou paměť a schopnost nenechat se rozhodit nervozitou. První místo bylo dělené, vyhrálo jedno družstvo naší družiny spolu s družstvem družiny, která si k nám přišla zahrát. Soutěžící děti dostaly sladkou odměnu a všichni diváci si odnesli zážitek z napínavého souboje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *