ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Výlet do Pevnosti poznání v rámci projektu Zábavná polytechnika

Celkem 41 žáků ze 4. – 9. tříd dne 23. září navštívilo Pevnost poznání v Olomouci v rámci projektu Zábavná polytechnika, jenž je financován Statutárním městem Karviná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Na programu byla návštěva všech čtyř nabízených expozic a také zhlédnutí filmu o vesmíru v místním planetáriu. Film promítaný na kupoli planetária poodhalil žákům různá tajemství týkající se vzniku vesmíru, hvězd či mlhovin a v neposlední řadě se zabýval i planetami Sluneční soustavy.

Expozice Světlo a tma lákala k probádání podstaty světelného záření. Žáci si například mohli zkusit vytvořit elektronický proud, rozehrát hudební nástroj pomocí laseru či ovládat dálkově robotické vozítko.

V expozici Rozum v hrsti mohli vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a prozkoumat neuronovou síť, zahrát si 3D piškvorky či vyluštit různé logické úkoly, hlavolamy a šifry, čehož se účastníci z naší školy rádi zhostili.

Výstava Živá voda přinesla žákům pohled do vodního světa. Žákům se představili pozoruhodní živočichové v nadživotní velikosti, mohli je zkoumat také pomocí mikroskopů či lupy. V maketě vodní tůně mohli spatřit různé vodní tvory, například jepice, pošvatky, chrostíky či majestátní vážku.

V poslední části muzea – v rámci výstavy Do historie! si někteří oblékli historické uniformy vojáků z doby Marie Terezie a Josefa II. a mohli se seznámit s historií Pevnosti i Olomouce například pomocí komiksů na velkoformátových panelech.  

Na prohlídku Pevnosti poznání navazovala společná procházka do historického centra Olomouce, při které jsme mohli obdivovat sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO) či orloj.

Věřím, že se všem zúčastněným výlet líbil a dozvěděli se spoustu nových informací o tom, jak funguje svět kolem nás.

Daniela Dominová

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *