ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Fakespace

V pondělí 27. 9. 2021 se na naší škole uskutečnila akce pro druhý stupeň s názvem Fakespace. Jednalo se o netradiční únikovou hru, kdy během jedné vyučovací hodiny, bylo nutno uniknout dezinformacím. Lektoři žáky pomocí videí a krátkých poučných spotů uvedli do světa, kde je nutno utéct viru a odhalit, kde je ukryta vakcína pro záchranu lidstva (zde je potřeba dodat, že tato úniková hra vznikla již před koronavirovou epidemií, na naší škole se měla akce uskutečnit již na jaře 2020). Všem třídám se podařilo záhadu vyluštit a zachránit lidstvo.

Akce se uskutečnila za finanční podpory našeho Spolku rodičů ZŠ Borovského. Děkujeme!

 

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *