ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Mistrovství republiky ve zpracování textu

Psaní na klávesnici PC hmatovou metodou všemi deseti je na naší škole vyučováno prostřednictvím internetové školy ZAV. Výuka je řízena z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím internetu. Významnou roli vedle vlastní výuky hrají soutěžní aktivity. Pokud pomineme mezinárodní soutěžení, zaujímá hlavní místo mezi soutěžemi u nás mistrovství republiky, do kterého jsou nominováni žáci základních a středních škol podle výsledků v krajských kolech.

Mezi 16 nejlepších žáků ze základních škol se také dostal náš žák 6. A Filip Kempný. Jeho výkon 2309 úhozů v desetiminutovém opise z papírové předlohy by stačil na úspěšnou státní zkoušku z psaní na klávesnici PC.

Filipe, blahopřejeme a přejeme rychlé prsty v příštích soutěžích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *