ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Adaptační kurz 6. A

Adaptační kurz? To je spousta práce nejen na kolektivu třídy, ale také na sobě samotném. Překvapivě jsme nevyrazili na hory, ale zůstali ve svém školním zázemí, využili jsme prostor školní knihovny, cvičné školní kuchyně a hudebny. Čekala nás zde práce ve skupinách, které jsme si sami vybrali, ve skupinách, které nám byly určeny, ve dvojicích, ale také samostatně. Komunikovali jsme slovy, ale také beze slov – že je to jednoduché? Jen si zkuste uvařit oběd ve skupině a nemoct přitom mluvit ;)!

Do jednotlivých činností jsme se zabrali natolik, že naše mobilní telefony zůstaly ležet bez povšimnutí a ani nám nechyběly.

A co jsme zjistili?

  • kdo jsme a kdo jsou naši spolužáci,
  • své pozitivní stránky,
  • jak přijmout a zpracovat kritiku,
  • čím jsem přínosem pro druhé a kolektiv třídy,
  • že je důležité děkovat (a také umět díky přijmout),
  • jak je důležitá důvěra,
  • a to nejdůležitější – že jsme rádi za každého z nás a svou třídu bychom nevyměnili za nic na světě, protože nám je spolu dobře.

Za dva dny to není vůbec málo – co myslíte?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *