ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Vánoční jarmark – poděkování

V úterý 6. prosince se společně s třídními schůzkami uskutečnil také vánoční jarmark, jehož výtěžek byl určen na charitativní a dobročinné účely. Žáci se svými učiteli po celý měsíc vyráběli, pekli, připravovali, snažili se stánky zaplnit různorodými výrobky, které potěšily nejen oko, ale také chuťové buňky.

Díky píli, ale také štědrosti rodičů, se podařilo získat celkem 27 179 Kč. Peníze jsme se rozhodli využít následujícím způsobem: 7 179 Kč poputuje na adopci na dálku na naši školní adoptivní dívku, 10 000 přepošleme na nadaci Dobrý anděl a zbývajících 10 000 jsme se rozhodli darovat Dětskému oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné.

V rámci jarmarku byla také možnost pořídit a věnovat knihu do naší školní knihovny, popř. přispět jakoukoliv částkou na pořízení nových knih. Školní knihovna tak bude obohacena o celkem 9 krásných knih (6 knih bylo zakoupeno rodiči/prarodiči a 3 knihy byly zakoupeny z finančních darů). Děkujeme.

Všichni jsme si tento den náramně užili s vědomím, že naše snažení ponese radost dál.

Děkujeme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *